UEO网络工作室

主页 > 行业动态 > 网站建设知识 >
最新案例
点击这里给我发消息
建站咨询QQ/微信号:
1795228172
网站建设知识

纯CSS画的三角形并可翻转

来源:未知  
三角形翻转的效果,大家想必见过,这里就把相关代码贴下,大家可以应用哦,当然翻转效果暂时不支持IE 6 7 8。
 
1、纯CSS做个三角
 
代码如下: 
 
<style type="text/css">
.rightdirection
{
 width:0;height:0;
 line-height:0;
 border-width:20px;
 border-style:solid;
 border-color:transparent transparent transparent #A9DBF6;
}
.bottomdirection
{
 width:0;height:0;
 line-height:0;
 border-width:20px;
 border-style:solid;
 border-color: #A9DBF6 transparent transparent transparent;
}
.leftdirection
{
 width:0;height:0;
 line-height:0;
 border-width:20px;
 border-style:solid;
 border-color: transparent #A9DBF6 transparent transparent;
}
.topdirection
{
 width:0;height:0;
 line-height:0;
 border-width:20px;
 border-style:solid;
 border-color: transparent transparent #A9DBF6 transparent;
}
</style>
<div  class="rightdirection"></div>
<p>
<div  class="bottomdirection"></div>
<p>
<div  class="leftdirection"></div>
<p>
<div  class="topdirection"></div>
 
2.翻转:实现翻转
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
 
.jt b {
    border-color: #FFD0C0 rgba(0, 0, 0, 0) rgba(0, 0, 0, 0);
    border-style: solid dashed dashed;
    border-width: 10px;
    font-size: 0;
    height: 0;
    line-height: 0;
    position: absolute;
    left: 150px;
    top: 14px;
    width: 0;
}
.jt:hover b {
    border-color: #ccc rgba(0, 0, 0, 0) rgba(0, 0, 0, 0);
    transform: rotate(180deg);
    transform-origin: 50% 30% 0;
    transition: transform 0.2s ease-in 0s;
 -moz-transform: rotate(180deg);
    -moz-transform-origin: 50% 30% 0;
    -moz-transition: transform 0.2s ease-in 0s;
}
 
</style>
</head>
<body>
<div class="jt">
 <b>你好啊</b> 
 </div>
</body>
</html>

TAG标签:
 
分享到:

QQ在线咨询
在线沟通
加QQ/微信
1795228172